Công ty CP Oro Bình Dương tổng kết công tác Nông nghiệp, Quản lý chất lượng, Quản lý rừng cao su bền vững năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023

Năm 2022, với những thuận lợi cơ bản và có những khó khăn đan xen nhưng với sự điều hành linh hoạt, giải pháp kịp thời của Lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNVC-LĐ, Công ty đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Nông nghiệp đã đóng góp một vai trò quan trọng trong thành quả hoạt động của Công ty năm 2022.

Phát huy những thành quả đã đạt được, hôm nay Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức Hội nghị Nông nghiệp năm 2023 nhằm đánh giá lại kết quả những việc đã làm được và những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện công tác Nông nghiệp năm 2022; xây dựng phương hướng nhiệm vụ, đề ra các giải pháp kỹ thuật, quản lý nhằm khai thác hết tiềm lực, năng lực vườn cây góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty trong năm 2023.

Sản lượng mủ thực hiện được 24.378 tấn, đạt 111,8% kế hoạch Tập đoàn giao (21.800 tấn), vượt 2.578 tấn; đạt 103,86% kế hoạch pháp lệnh (23.472 tấn), 101,96% kế hoạch phấn đấu 1 (23.910 tấn); đạt 100,44% kế hoạch phấn đấu 2 (24.271 tấn) vượt 906 tấn so với KHPL; Có 12/12 Nông trường hoàn thành vượt mức kế hoạch pháp lệnh,  10/12 Nông trường đạt và vượt kế hoạch phấn đấu. Về sớm nhất là NTTS, nhì NT Đa Kia, ba NT Long Bình. Năng suất lao động bình quân Công ty đạt 9,67 tấn/người/năm. Năng suất vườn cây bình quân toàn Công ty đạt 2,16 tấn/ha, là năm thứ 16 liên tiếp nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Công tác quản lý kỹ thuật được  quan tâm, chú trọng xuyên suốt trong cả chu kỳ khai thác.

Phong trào LTN-TTG các cấp luôn được quan tâm, chú trọng từ cấp Tổ đến cấp Công ty nhằm duy trì kỹ năng, tay nghề kỹ thuật của người công nhân thu hoạch mủ, giữ vững quy trình kỹ thuật.

Công tác chăm sóc và quản lý cỏ dại trên vườn cây cao su kinh doanh, KTCB luôn được chú trọng, thực hiện đúng hướng dẫn, quy trình kỹ thuật, đảm bảo vườn cây sạch cỏ trước khi tổ chức bón phân để cỏ dại không cạnh tranh dinh dưỡng với cây cao su.

Diện tích vườn nhân sử dụng 3,85 ha, công tác sản xuất cành giống được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng QTKT. Sản xuất cây giống cung cấp kịp thời, đủ số lượng phục vụ tái canh 1.077,87 ha, cơ cấu giống phù hợp, đảm bảo tính cân đối giống giữa các bảng một cách hợp lý.

Công tác quản lý, sử dụng đất trong năm 2022 được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo, các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc chú trọng triển khai thực hiện do vậy đã đạt được hiệu quả tích cực, toàn bộ diện tích đất được sử dụng ổn định, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật. Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ tài chính đất đai đối với ngân sách Nhà nước.

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng luôn được Công ty quan tâm chú trọng. Thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra canh gác, luân phiên trực gác 24/24h, kiểm tra theo dõi những diễn biến, phát hiện những điểm nóng, thông báo kịp thời cho Hạt kiểm lâm, chính quyền địa phương kiểm tra xác minh, tham mưu các biện pháp xử lý khắc phục; phối hợp kịp thời với Hạt kiểm lâm, các cấp chính quyền để xử lý những vụ vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Thực hiện tốt công tác quản lý, vệ sinh cây cạo, vệ sinh chén, vật tư trang bị, trạm giao nhận mủ, vì vậy các chỉ tiêu chất lượng mủ nguyên liệu luôn ổn định ở mức cao. Quy trình QLCL, giao nhận và vận chuyển mủ được tuân thủ và thực hiện nghiêm; chất lượng nguyên liệu tốt, đảm bảo khi vận chuyển về đến NM; công tác giao nhận mủ, xe vận chuyển mủ về đến NM đảm bảo theo quy định. Cơ cấu, các chủng loại sản phẩm chế biến của hai NM trong năm 2022 phù hợp với kế hoạch bán hàng của Công ty, yêu cầu của khách hàng; Chất lượng từng loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN, TCCS 112, các chỉ tiêu chất lượng ổn định.Duy trì thực hiện hiệu quả các hệ thống quản lý trong hệ thống sản xuất cao su bền vững của Công ty: hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm vilas theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN và TCCS 112; hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm CoC.

Hoàn thành việc duy trì và áp dụng hiệu quả chứng chỉ quản lý rừng VFCS/PEFC cho 10 Nông trường (NT 1, NT2, NT 3, NT 4, NT 6, NT 9, NT Phú Riềng Đỏ, NT Phước Bình, NT Minh Hưng, NT Nghĩa Trung) với tổng diện tích là 17.340,51 ha. Góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý và sản xuất tại Đơn vị.

Hoàn thành tốt việc duy trì và cập nhật tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC theo phiên bản mới PEFC ST 2002:2020 của 02 Nhà máy.

Năm 2023, Công ty tiếp tục đối diện với những khó khăn, bất lợi trong điều kiện  thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; thị trường cao su dự báo không ổn định; giá bán mủ cao su giảm. Nhưng kế thừa với những thành quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNVC-LĐ, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp, Quản lý chất lượng mủ và Quản lý rừng cao su bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *