Lĩnh vực hoạt động chính:

Xuất Nhập Khẩu
Các Loại Cao Su Thiên Nhiên

Gia công và chế biến cao su
cho các cá nhân, đơn vị

Xuất khẩu
gỗ cao su thiên nhiên