Oro Bình Dương trong tốp 100 doanh nghiệp phát triển bền vững.

Năm 2022, Công ty CP Oro Bình Dương đã thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản. Tổng sản lượng khai thác trên 24.620 tấn, đạt 113% kế hoạch tập đoàn giao. Năng suất bình quân toàn công ty đạt 2,34 tấn/ha và là năm thứ 16 liên tiếp nằm trong câu lạc bộ 2 tấn/ha của tập đoàn. Ngoài ra, tổng sản lượng tiêu thụ gần 30.980 tấn với tổng doanh thu 1.475 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 372,5 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 130 tỷ đồng, đạt 115,7% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị VRG Trần Ngọc Thuận và lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ dự hội nghị

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng dự hội nghị

Công ty đã giúp ổn định việc làm thường xuyên cho khoảng 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động với thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2022, công ty tiếp tục được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp chứng nhận là Doanh nghiệp nằm trong tốp 100 doanh nghiệp phát triển bền vững; được VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen là đơn vị hoàn thành trước kế hoạch sản lượng.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 của Công ty

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị công ty tiếp tục phối hợp với địa phương trong công tác giải quyết việc làm, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hội nghị đã triển khai 9 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp để công ty thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trên các lĩnh vực trong năm 2023.

Dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 3 tập thể được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong tào thi đua năm 2021. Với những thành tích đạt được, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị VRG Trần Ngọc Thuận

đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công ty trong năm 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời tăng cường quản lý vườn cây và chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn; phối hợp với địa phương trong công tác giải quyết việc làm, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn năm 2022

Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị VRG Trần Ngọc Thuận; Phó Tổng giám đốc VRG Lê Thanh Tú tặng cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021

Đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng trong năm 2022, Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị VRG Trần Ngọc Thuận đề nghị đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, công ty cần tập trung hơn nữa vào hiệu quả sản xuất – kinh doanh, đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đối với thực hiện chuyển đổi số, phải chọn lĩnh vực, ngành nghề phù hợp điều kiện thực tế từng đơn vị. Đồng thời cần có kế hoạch sử dụng đất phù hợp nhằm phát huy hiệu quả kinh tế cũng như thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Ngọc Bích – Văn Đoàn (baobinhphuoc.com.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *