Cao Su RSS1

Cao Su Tờ Xông Khói (RSS): Cao su thiên nhiên sản xuất từ mủ nước (latex) được đánh đông , cán tạo tờ có vân và kết hợp phương pháp chế biến hiện đại có ưu điểm về độ sạch, màu sắc và không chứa các khuyết tật như bọt khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Danh mục: