Cao Su SVR 10

SVR 10: Để chế biến loại cao su SVR10, người ta dùng các loại nguyên liệu bao gồm mủ phụ ( mủ đông ,mủ chén ,mủ dây ). Các nguyên liệu này được pha trộn theo các tỉ lệ nhất định đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn.

Danh mục: