Cao Su SVR L, SVR 3L

SVR 3L: Đây là loại cao su rất phổ biến trong đời sống hàng ngày và trong các công ty sản xuất . Các đặc tính quan trọng của cao su SVR 3L đảm bảo hàm lượng chất tạp Po màu (Lovibond), hàm lượng chất bẩn trong tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, đây là loại cao su có tính ứng dụng rộng rãi nhất.

Danh mục: