SVR 10

Các chỉ tiêu Hóa – Lý của cao su SVR 10 theo TCVN 3769:2006 (cao su khối)

STT Tên chỉ tiêu Chỉ số tiêu chuẩn
1. Hàm lượng tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn 0.08
2. Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn 0.60
3. Hàm lượng nitơ, % khối lượng, không lớn hơn 0.60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng, không lớn hơn 0.80
5. Độ dẻo dầu (Po), không nhỏ hơn 30
6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn 50

Nguyên liệu để chế biến loại cao su này là mủ phụ (mủ đông, mủ chén, mủ dây), chúng được pha trộn với nhau theo một tỷ lệ thích hợp nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng.

Sản xuất cao su khối từ mủ phụ cần rất nhiều bước: Rửa sơ bộ nguyên liệu, cắt nhỏ, băm nhỏ, sấy và đóng kiện. Các nguyên liệu dùng để chế biến SVR 10 đòi hỏi phải kiểm tra chất lượng chặt chẽ hơn và có sự pha trộn công phu.

Ứng dụng: Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nghành công nghiệp đắp lốp, các sản phẩm đệm chống va đập vận tải, cao su đường sắt.