SVR20

SVR 20 sản phẩm Nhà nước.

Các chỉ tiêu Hóa – Lý của cao su SVR 20 theo TCVN 3769:2006 (cao su khối)

Properties Figure (%)
Dirt Content, % wt, max 0.16
Ash Content, % wt, max 0.80
Nitrogen Content, % wt, max 0.60
Volatile matter, % Wt, Max 0.80
Initial Plasticity (Po), min 30
Plasticity Retention Index (PRI), min 40

SVR20 là sản phẩm được chế biến từ các sản phẩm mủ miệng, mủ bát và một số nguyên liệu mủ khác được thu hoạch từ thân cây cao su, sản phẩm có màu đen và đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu, ít bị thay đổi về mặt lý tính khi tích trữ nguyên liệu sản xuất.

Ứng dụng: Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nghành công nghiệp đắp lốp, các sản phẩm đệm chống va đập vận tải, cao su đường sắt.