SVR5

SVR 5 sản phẩm Nhà nước và tư nhân.

Đây là sản phẩm chỉ đứng sau SVR 3L về mặt chất lượng, quy trình sản xuất cũng tương tự sản phẩm 3L, tuy nhiên màu sắc là màu vàng sẫm hơn.

Ứng dụng: Sản phẩm SVR 5 thường được ứng dụng trong ngành công nghiệp giầy da, thiết bị điện lạnh, phụ tùng xe gắn máy.