Thành tích

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua
Năm 1987, 1999, 2001, 2006, 2007: Cờ luân lưu Chính phủ.

Năm 1987, 2003: Cờ luân lưu Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2010: Tập thể lao động Xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2011: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cờ thi đua Chính phủ.

Năm 2012: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cờ thi đua Chính phủ.

Năm 2013: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc; Tặng cờ thi đua của Tập đoàn.

Năm 2015: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2016: Cờ thi đua Tỉnh Bình Phước; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2017: Cờ thi đua Tập Đoàn.

Năm 2018: Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm 2019: Cờ thi đua Ủy ban quản lý vốn nhà nước.

Năm 2020: Cờ thi đua Ủy ban quản lý vốn nhà nước.

Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2022: Cờ thi đua Tỉnh Bình Phước; Cờ thi đua Chính phủ.

2. Hình thức khen thưởng tập thể

Năm 1990: Huân chương Lao Động hạng III.

Năm 1992: Huân chương Chiến công hạng III.

Năm 1992: Huân chương Lao Động hạng III.

Năm 1997: Huân chương Lao Động hạng III.

Năm 1998: Huân chương Lao Động hạng II.

Năm 2001: Huân chương Lao Động hạng I.

Năm 2008: Huân chương độc lập hạng III.

Năm 2009: Bằng khen Chính phủ.

Năm 2010: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước.

Năm 2011: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước.

Năm 2012: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

Năm 2013: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen tập đoàn.

Năm 2014: Huân Chương Độc lập hạng Nhì Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

Năm 2015: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

Năm 2016: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

Năm 2017: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Bộ Nông nghiệp; Bằng khen Bộ LĐ –TB & XH.

Năm 2018: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước.

Năm 2019: Bằng khen Bộ Nông nghiệp; Bằng khen Bộ Công thương; Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

Năm 2020: Bằng khen Tập đoàn.

Năm 2021: Bằng khen Bộ LĐ –TB & XH; Bằng khen Ủy ban quản lý vốn nhà nước; Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

Năm 2022: Bằng khen Tập đoàn.

3. Các giải thưởng

– Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2000, 2001, 2003.

– Bộ khoa học công nghệ môi trường tặng cúp vàng ISO 2007, 2009, 2011.

– Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng giải thưởng “ Sao vàng đất việt” 2008, 2011, 2014.

– Bộ công thương tặng cúp vàng Doanh nghiệp tiêu biểu và Cúp vàng lãnh đạo xuất sắc từ năm 2009 đến 2012.

– Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2013.

– Bộ khoa học và công nghệ tặng Cúp bạc: Giải bạc chất lượng quốc gia 2013.

– Chứng nhận sản phẩm được trưng bày tại triển lãm “tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” Lần thứ II – 2017.

– Hàng năm được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đánh giá thực hiện tốt về môi trường.

– Được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xác nhận là doanh nghiệp Phát triển bền vững của quốc gia năm 2019, 2020.

– Được tổ chức GFA, VFCS cấp chứng nhận là doanh nghiệp đạt chuẩn chứng nhận Quản lý rừng bền vững.

– Nhân dịp kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam, Công ty đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cúp vàng vì đã có thành tích xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn trong 3 lần Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ Cao su (2016-2018-2020 ) do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Tổ chức.

­Ngoài ra các đơn vị thành viên và các cá nhân còn được tặng thưởng hơn 177 huân huy chương các loại.